środa, 14 marca 2012

Stypendia Instytutu Camõesa 2012-2013Rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji kandydatów zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Instytutu Camõesa na rok akademicki 2012/2013. Poniżej prezentujemy kalendarz związany z rekrutacją:

12 - 22 MARCA 2012
Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń (1 etap rekrutacji)
Wstępne zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą internetową. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej: www.active-labs.com/camoes/bolsas.

9 - 14 KWIETNIA 2012
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji

19 - 30 KWIETNIA 2012
Przyjmowanie zgłoszeń (2 etap rekrutacji)

Program stypendialny ma na celu wsparanie i promowanie:
- doskonalenia kompetencji językowych (język portugalski)
- nauczania i doskonalenia kompetencji w dziedzinie tłumaczeń
- badań w zakresie języka i kultury portugalskiej
- kształcenie w dziedzinie nauczania języka portugalskiego jako obecego

Dokładniejsze informacje odnośnie ofertowanych stypendiów oraz regulaminu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Camõesa.