środa, 24 września 2014

Nowe kursy na platformie edukacyjnej Camões I.P.


Nowe kursy na platformie edukacyjnej Camões I.P.


Semestr zimowy 2014/2015

Zgłoszenia do 5 lub 9 października
Trwa przyjmowanie zgłoszeń na kursy internetowe organizowane przez Camões I.P. (semestr zimowy). W ofercie znajdują si aktualnie nastpujące kursy:

Do 5 października trwają zgłoszenia na:
Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
Nauczanie języka portugalskiego jako obcego (organizowany we współpracy z Uniwersytetem w Coimbrze)

Do 9 października trwają zgłoszenia na:
Portugalski specjalistyczny

- Warsztaty dziennikarskie
- Warsztaty twórczości literackiej - poziom zaawansowany
- Wprowadzenie do portugalskiego języka prawnego 


Portugalski dla cudzoziemców
- Portuguese for Foreigners, level A1
- Portuguese for Foreigners, level A2
- Português para Estrangeiros, Nível B1
- Português para Estrangeiros, Nível B2
- Português para Estrangeiros, Nível C1


Kursy specjalizacyjne (nagrodzone punktami ECTS)

Kultura

- Podyplomowe studium specjalizacyjne - Portugalia i post-kolonializm: pojęcia, kontekst, głosy
- Tłumaczenie i technologia informacji językoznawczej

Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
Warsztaty twórczości literackiej - poziom podstawowy
MIPL2.0 - Interaktywne Materiały do Nauki Portugalskiego w sieci
Promować czytelnictwo - Lektury po portugalsku


Wkrótce rozpoczną się również zapisy na:
- Pragmatyka w językoznawstwie e nauczanie portugalskiego: Wypowiedź ustna i pisemna (organizowany we współpracy z Uniwersytetem Aberta)
- Dydaktyka portugalskiego - języka dziedzictwa

Tu można zapoznać się regulaminem nauczania na odległość.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem cvc@camoes.mne.pt