czwartek, 9 lutego 2012

Spotkanie Pedagogiczne dotyczące języka portugalskiego w Sztokholmie


Instytut Camõesa wraz z Uniwersytetem w Sztokholmie organizuje spotkanie pedagogiczne poświęcone tematowi: "Nauka i nauczanie języka portugalskiego jako obcego i ojczystego poza terytorium luzofońskim: podobieństwa i różnice". Spotkanie odbędzie się w Sztokholmie, w dniach 5-7 września 2012. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu powinni zgłosić swoją kandydaturę, wraz ze steszczeniem (swojej wypowiedzi, plakatu itp.) do 1 marca 2012. Więcej informacji dostępnych na http://www.ispla.su.se/jornadas