środa, 17 lipca 2013

Camões I.P. i firmy portugalskie działające w Polsce nagradzają najlepszych polskich studentów portugalistyki

Cztery studentki zostały nagrodzone nowymi stypendiami naukowymi przyznawanymi przez Camões I.P. / Firmy portugalskie w Polsce - Jerónimo Martins Polska, Martifer Renewables i Bank Millennium. Stypendia przyznawane są dorocznie najlepszym studentom czterech polskich uniwersytetów prowadzących studia portugalistyczne.

Zyta Padała z Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Sonia Jankowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały stypendia ufundowane przez firmę Jerónimo Martins Polska; stypendium Magdaleny Ideć z Uniwersytetu Jagiellońskiego ufundowała firma  Martifer Renewables; Kamila Choroszewska z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała nagrodę od Banku Millennium. Stypendia naukowe przeznaczone są na pokrycie kosztów uczestnictwa w wybranym przez studentki miesięcznym letnim kursie języka i kultury portugalskiej oferowanym przez uniwersytety w Portugalii, a  także związanych z tym kosztów podróży i pobytu.

Pomysł dorocznego nagradzania najlepszych studentów licencjackich studiów portugalistycznych w Polsce powstał w przedstawicielstwie Camões I.P.  w Warszawie. Przy wsparciu ambasadora Portugalii w Warszawie, pana José Sequeira e Serpa, projekt został przedstawiony firmom z kapitałem portugalskim działającym w Polsce. Jerónimo Martins Polska, Martifer Renewables i Bank Millennium szybko odpowiedziały na propozycję i stały się partnerami projektu, dzięki czemu możliwe było przyznanie jeszcze w tym roku akademickim stypendiów najlepszym studentom polskich uniwersytetów wspieranych przez Camões I.P.

W ten sposób zapoczątkowana została współpraca, która będzie kontynuowana w przyszłości i która stanowi niezwykle ważny element wzmacniania obecności języka i kultury portugalskiej w Polsce.