wtorek, 13 listopada 2012

More Europe - Warszawa

Międzynarodowa konferencja

19 listopada | 9:00 - 18:00
Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20Obecna edycja debaty ”More Europe“ odbywa się w stolicy największego kraju spośród tak zwanych „nowych członków“ UE.
Polska, aktywnie współpracując w dziedzinie kultury z krajami spoza Unii, zwłaszcza z państwami Partnerstwa Wschodniego, pełni rolę „mostu“ pomiędzy Zachodem a Wschodem, także w obszarze polityki i gospodarki, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego przez kulturę.
Debata dotyczyć będzie głównie sposobu, w jaki kultura może wspierać budowę europejskiej tożsamości kulturowej w oparciu o społeczeństwo obywatelskie wewnątrz i na zewnątrz UE; struktur do tego potrzebnych; a także sposobu, w jaki artyści i artystki oraz organizacje pozarządowe spoza UE, widzą te kwestie.


Stąd można ściągnać szczegółowy program konferencji (po polsku i po angielsku).