MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PORTUGALSKIEGO JAKO OBCEGO


Zgodnie z protokołem podpisanym 2 marca 1999, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji, reprezentowane odpowiednio prze Instituto Camões i Departament Kształcenia Podstawowego oraz Uniwersytet Lizboński, uzgodniły stworzenie Systemu Oceny i Certyfikacji Znajomości Języka Portugalskiego jako Obcego (PLE).

Egzaminy pozwalają uzyskać następujące certyfikaty i dyplomy uznawane przez ALTE (Association of Language Testers in Europe):
  • CIPLE (Certyfikat znajomości języka portugalskiego na poziomie początkowym)
  • DEPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie podstawowym) 
  • DIPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie średniozaawansowanym)
  • DAPLE (Dyplom znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym
  • DUPLE (Dyplom uniwersytecki znajomości języka portugalskiego)
Certyfikaty i dyplomy wydawane są przez CAPLE (Ośrodek Oceny Znajomości Języka Portugalskiego jako Obcego Wydziału Literatury [Faculdade de Letras] Uniwersytetu Lizbońskiego)

 

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce

 

Aktualnie istnieją cztery ośrodki egzaminacyjne w Polsce: w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Należy skontaktować się z ośrodkiem, w którym chce się przystąpić do egzaminu:


KRAKÓW
Osoba odpowiedzialna za ośrodek:
Ana Wąs-Martins
E-mail: ana@ymaa.pl
Tel./Fax: +48 503 520 670
Adres: 
al. Mickiewicza 9A (Collegium Paderevianum)
31-120 Kraków

LUBLIN
Osoba odpowiedzialna za ośrodek:
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
E-mail: clp.lublin.polonia@gmail.com 
Tel./Fax: +48 81 537 27 20
Adres: 
ul. Sowińskiego 12, pawilon D,
20-031 Lublin

POZNAŃ
Osoba odpowiedzialna za ośrodek:
Grażyna Jadwiszczak
E-mail: porto@amu.edu.pl
Tel./Fax: +48 61 829 3561
Fax:  +48 61 853 7403
Adres:
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Warszawa
Osoba odpowiedzialna za ośrodek:
José Carlos Dias
E-mail: jccostadias@camoes.mne.pt
Tel. +48 22 511 10 10/11/12
Fax:  +48 22 511 10 13
Adres:
Ambasada Portugalii
ul. Ateńska 37
03-978 Warszawa

Terminy egzaminów

 

Co roku egzaminy odbywają się w dwóch terminach: w maju i w listopadzie. Zapisy na egzaminy w tych terminach prowadzone są w miesiącu poprzedzającym.

Termin: maj 2016
Zapisy do 3 maja 2016.

EgzaminDataGodzina     czasu polskiego
CIPLE25 maja 201615:00 - 17:00
DEPLE23 maja 201611:00 - 14:30
DIPLE23 maja 201610:00 - 15:00
DAPLE25 maja 201610:00 - 16:00
DUPLE24 maja 201610:00 - 16:30
Ogłoszenie wyników (przewidywana data): 3 sierpnia 2016
Wysyłka certyfikatów i dyplomów (przewidywana data): 31 sierpnia 2016


Termin: listopad 2016
Zapisy do 2 października 2016.

EgzaminDataGdodzina     czasu polskiego
CIPLE23 listopada 201615:00 - 17:00
DEPLE24 listopada 201611:00 - 14:30
DIPLE24 listopada 201610:00 - 15:00
DAPLE23 listopada 201610:00 - 16:00
DUPLE22 listopada 201610:00 - 16:30
Ogłoszenie wyników (przewidywana data): 25 stycznia 2017
Wysyłka certyfikatów i dyplomów (przewidywana data): 8 lutego 2017

 

Ceny egzaminówEgzamin Opłata
CIPLE 70,00 €
DEPLE 90,00 €
DIPLE 110,00 €
DAPLE 125,00 €
DUPLE 140,00 €

Opłatę należy uiścić w okresie zapisów przelewem bankowym na konto CAPLE. Dane do przelewu opłaty są następujące:

Bank odbiorcy: Caixa Geral de Depósitos - agência Reitoria
Nazwa odbiorcy: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
NIB: 0035 0824 0001145283062 (przelewy z Portugalii) 
IBAN: PT50 0035 0824 0001145283062 (przelewy z zagranicy)
BIC: CGDIPTPL
Tytułem: Exames CAPLE Polonia

 

 

Zgłoszenia

 

Do egzaminu PLE mogą zgłaszać się wszystkie osoby powyżej 14. roku życia, które chcą potwierdzić, w celach edukacyjnych, zawodowych lub innych, swoją znajomość języka portugalskiego w zakresie obejmowanym przez certyfikat lub dyplom.

Aby się zgłosić, kandydat powinien:

1) wejść na stronę zapisów na oficjalnej stronie CAPLE;
2) wybrać rodzaj egzaminu, do którego chce podejść;
3) wybrać Polskę ("Polónia") jako kraj zdawania egzaminu;
4) wybrać ośrodek, w którym chce podejść do egzaminu (Kraków, Warszawę, Poznań albo Lublin);
5) wybrać termin podejścia do egzaminu (maj albo listopad);
6) wypełnić formularz zgłoszeniowy;
7) uiścić opłatę za egzamin przelewem na rachunek CAPLE (podany powyżej). Wpisowe należy opłacić bezpośrednio w ośrodku egzaminacyjnym w dniu egzaminu.

Typy egzaminów

CAPLE nie sprzedaje broszur z egzaminami z minionych lat, ani nie udostępnia poprzednich egzaminów. Można jednak zapoznać się z różnymi typami egzaminów. Proszę kliknąć na typ egzaminu, aby go ściągnąć.

CIPLE
DEPLE
DIPLE
DAPLE 
DUPLE